Informacje dla Służby

 

 

TERMINY SPOTKAŃ:

2-4 marca 2018 – Służba Krajowa w Radomiu – do pobrania- ZaproszeniePorządek spotkania

24-27 maja 2018 – XXI Konferencja w Pucku

W dniach 13-15 kwietnia 2018r. w Warszawie odbędą się warsztaty Komitetu Informacji Publicznej – Zaproszenie

Warsztaty Komitetu Alateen – Gdańsk 13-15 kwietnia 2018 r. Zaproszenie wkrótce.

Zaproszenie na 25-lecie biuletynu Razem 27-29 kwietnia 2018 roku

21-23 września 2018 – Służba Krajowa we Wrocławiu

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Kochani,
Oddajemy Wam broszurę „Nasze struktury”, zatwierdzoną przez Komitet Taktyczny.
Mamy świadomość, że broszura jest kolejnym etapem dochodzenia do „Podręcznika Służby Krajowej”.
Mamy świadomość, że jest to żywe opracowanie i będzie się zmieniać tak jak zmienia się i rozwija nasza wspólnota.
Zachęcamy do studiowania broszury i stosowania w życiu wspólnotowym.

Prosimy służby regionów o zadbanie o to, aby 1 egzemplarz broszury trafił do każdej grupy.

Komitet Taktyczny
Kraków , 17 października 2015 r.

Nasze struktury – pobierz plik
Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika słuzby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik

List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik

Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik

Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik

Kalendarz 2018

 

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA:
Zdrowienie i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne przewodnictwo przejmuje Rada Powieników.(Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.
(Koncepcja Czwarta)
Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata – pobierz plik

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:
wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

 

JAKA ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – pobierz plik

 

FORUM:

Do Forum Służby Grup Rodzinnych Al-Anon mają dostęp osoby, których adres mailowy posiada administrator Forum. Administrator otrzymuje te adresy od Reprezentantów Regionów, Przewodniczących poszczególnych Komitetów lub innych służb, które uznają, że dostęp do Forum będzie sprzyjał rozwojowi naszych służb, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem w pełnionej służbie. Czyli potrzebna jest rekomendacja.

Przejdź do forum

Jak korzystać – pobierz plik